Vill du bli medlem? Maila:

Medlemsregistret och Ditte Freudenthal


Klubbens bankgirokonto: 125-4556

Klubbens plusgironr: 40 51 61 -1

Klubbens stadgar

 


STYRELSEN
 
Namn: Ulf Aggeryd
Styrelseuppdrag: Ordförande
Bil:  
Kontakt:
______________
Ulf Aggeryd
_____________________________________________
 
Namn: Kjell Åman
Styrelseuppdrag: Kassör
Bil: AH 3000 Mk II -61
AH Sprite Mk I -58
Kontakt:
______________
Kjell Åman
_____________________________________________
Namn: Helen Elmgren
Styrelseuppdrag: Sekreterare
Bil: AH 100 BN1 -54
Kontakt:
______________
Helen Elmgren
_____________________________________________
 
Namn: Per Schoerner
Styrelseuppdrag: Försäkringsansvarig
Bil: AH 3000 Mk II, AH Sprite Mk I
Kontakt:
______________
Per Schoerner
_____________________________________________

Namn: Mikael Frieberg
Styrelseuppdrag: Ledamot och Regaliaansvarig
Bil: AH 3000 Mk III, AH Sprite Mk I, AH Sprite Mk II
Kontakt:
______________
Mikael Frieberg
_____________________________________________
Namn: Fredrik Spong
Styrelseuppdrag: ledamot
Bil:  
Kontakt:
______________
Fredrik Spong
_____________________________________________
 
Namn: Andreas Stenberg
Styrelseuppdrag: Ledamot
Bil: AH Sprite Mk I
Kontakt:
______________
Andreas Stenberg
_____________________________________________

 

 

VALBEREDNINGEN

Börje Engwall

Ulf Aggeryd

 

 

REDAKTÖR FÖR KLUBBTIDNINGEN

Namn: Anders Lotsengård
Uppdrag: Redaktör för klubbtidningen
Bil: Austin Healey 3000 Mk III, SID - the racing one
Kontakt:
______________
Anders Lotsengård
_____________________________________________

______________________________________________________________
Namn: Ulf Ölen
Uppdrag: Redaktör för klubbtidningen
Bil:  
Kontakt:
______________
_____________________________

______________________________________________________________
 

 

WEBBANSVARIG

 

Namn: Andreas Stenberg
Uppdrag: Webbmaster
Bil: AH Sprite Mk I
Kontakt:
______________

Andreas Stenberg

_______________________________________________


______________________________________________________________
 

 

REDAKTIONEN FÖR MEDLEMSTIDNINGEN
AUSTIN HEALEY ENTHUSIAST

Anders Lotsengård

Anders Gustafson

Robert Petersson

 

SEKTIONSANSVARIGA

West section: Clas Arleskär

North section: Leif Sundqvist

East section: Lennart Nystedt

South section: Torsten Jönsson

Middle section: Kjell Eriksson

 

TEKNISKA KOMMITTÉN

Austin Healey 100: Lars Engwall

Austin Healey 100/6, 3000: Bengt Larsson

Austin Healey Sprite: Erik Sandgren

 

FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉN

Per Schoerner

Bengt Larsson

Magnus Karlsson

 

MEDLEMSREGISTER

Ditte Freudenthal

 

KLUBBREGALIA

Mikael Frieberg