ARKIV

Här ligger bilder, filmer, nyheter, text och tidningsartiklar som ligger något bakåt i tiden, likt bilarna till vänster, för stunden lämnade till sitt öde - men lika vackra som alltid. Tack Andy från Schweiz.


Bilder och reportage mellan 2009 och Nu ligger under Innehåll